به گزارش سایت خبری تحلیلی مدیریت شهری تازه ها آنلاین، شهرداری منطقه پنج کرمانشاه در ایستگاه ظفر. تنگه. خیابان گلسرخ به بهانه احداث جوی نهر آب اقدام به بستن خیابان کرده است و همین طور آن را رها نموده است!

این که باید احداث جوی آب از سوی شهرداری صورت می گرفت یک امر طبیعی است ولی چرا باید در روز و موقع عبور و مرور و چرا باید زمانبر باشد جای سوال است و این یعنی بی اهمیت بودن نسبت به حقوق شهروندان کرمانشاهی که متاسفانه هیچ گاه اهمیت چندانی برای متولیان امر نداشته و شهروندان نیز هم چنان در سکوت متعلق بسر می برند.

این عکس از سوی شهروندی به نام مهسا ریزه وندی گرفته شده که با احساس مسئولیت برای سرویس سوژه های مردمی سایت تازه ها آنلاین ارسال نموده است.

photo940804920128415883 photo940804920128415884