به گزارش ” تازه ها آنلاین امیررضا همایون دولتشاهی گفت: با توجه به نگاه ویژه مهندس آرش رضایی شهردار کرمانشاه به نقش شهروندان درعرصه مدیریت شهری وتاکید ایشان براین موضوع که شهرداری نهادی مدنی می باشد و بودجه آن بطور مستقیم و ازطریق دریافت عوارض از همشریان عزیز تحقق پیدا می کند تمام تلاش خود را به کاربسته ایم تا با نظارت شهردار محترم دربرنامه ریزیهای مدیریت شهری برنقش شهروندان و مشارکت آنها در ارائه خدمات مطلوب تر ودر راستای پیشرفت امور، جایگاه ویژه ای تعریف کنیم .

همایون دولتشاهی افزود:در راه رسیدن به توسعه پایدارشهری مشارکت شهروندان بیش از هرزمان دیگری تاثیرگذار خواهد بود و جلب اعتماد جامعه شهروندی یکی از مباحثی است که می تواند در تشویق و ترغیب همشهریان عزیز در راستای پرداخت به موقع عوارض نقش داشته باشد.

وی گفت:کاهش درآمدهای شهرداری که درسراسرکشور مشهود می باشد یکی از معضلات اساسی مدیریت شهری است که پرداخت به هنگام عوارض توسط شهر وندان عزیز و نهادینه کردن این فرهنگ می تواند به عنوان یک درآمد پایدار مدیریت شهری در جهت عمران وآبادانی بیشتر با مشارکت شهروندان یاری کند.

وی بابیان اینکه طرح تعرفه خدمات مدیریت پسماند که در منطقه یک شهرداری در حال اجرا می باشد ضمن دعوت ازهمشهریان عزیزجهت کمک و مشارکت هرچه بیشتر به مجموعه مدیریت شهری و در راستای ارائه خدمات بهتر در خصوص نظافت وپاکیزگی سطح شهر در اجرای این طرح تاکید کرد: از همشهریان فهیم تقاضامندم از هرگونه پرداخت نقدی هنگام مراجعه نمایندگان شهرداری خودداری نمایند و پس از دریافت فیش بها پرداخت مبلغ مذکور را به شماره حسابی که شهرداری معرفی نموده است واریز نمایند و اگر بابت سال 94بهای خدمات پسماند را پرداخت نموده اند با ارائه فیش از پرداخت مجددجلوگیری نمایند.وی در پایان از همکاری و همیاری و سعه صدرتک تک شهروندان که بادغدغه ای خاص درکنار مجموعه سخت کوش شهرداری برای پیشرفت شهر حضور دارند ودر قبال شهراحساس مسئولیت می کنند تقدیر و تشکر کرد