به گزارش تازه ها آنلاین، فضل الله رنجبر افزود: پیش از این طی 2 مرحله تعدادی از صندوق های انتخابات شورای شهر کرمانشاه با توجه به اعتراض برخی از نامزدها بازشماری شده بود.

وی بدون اشاره به نتیجه بازشماری صندوق های رای انتخابات شورای شهر کرمانشاه در 2 مرحله قبل تاکید کرد: هیات های اجرایی و نظارت براساس قانون به شکایات نامزدها رسیدگی خواهند کرد.

وی با رد شایعات مطرح شده در خصوص بازشماری آرا گفت: هیات های اجرایی و نظارت پس از بازشماری صندوق های رای در مرحله سوم نظر خود را اعلام خواهند کرد.

رنجبر خاطرنشان کرد: کار جمع بندی آراء بازشماری شده پس از تطبیق با آراء وارد شده در سامانه، در جلسه هیات های اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام خواهد شد.

در انتخابات 29 اردیبهشت، 450 شعبه اخذ رای در شهر کرمانشاه برای جمع آوری آراء مردم در 2 انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در نظر گرفته شده بود.

شهر یک میلیون نفری کرمانشاه 11 عضو اصلی و هفت عضو علی البدل در پنجمین دوره شوراهای اسلامی دارد. / ایرنا