به گزارش تازه ها آنلاین، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، گفت: توزیع وسایل کمک توانبخشی بین مددجویان تحت پوشش موجب ایجاد فرصت های برابر در زمینه مشارکت مددجویان در جامعه می شود.

دکترامید قادری مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به توزیع لوازم توانبخشی در بین مددجویان بهزیستی استان کرمانشاه گفت: 3 هزار مددجو این لوازم را به صورت رایگان دریافت کرده اند.

وی ابراز کرد: برای مددجویان استان کرمانشاه امسال اعطای لوازم کمک توانبخشی افزایش 50 درصدی داشته است.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه در ادامه اقلام وسایل کمک توانبخشی در بین مدجویان را شامل عصا و واکر، ویلچر، تشک امواج و سمعک عنوان کرد.

دکتر قادری خاطرنشان کرد: توزیع وسایل کمک توانبخشی بین مددجویان تحت پوشش موجب ایجاد فرصت های برابر در زمینه مشارکت مددجویان در جامعه می شود.

به گفته این مقام مسئول، وسایل کمک توانبخشی بین مددجویان بهزیستی به صورت رایگان و همه ساله انجام می گیرد.

وی توزیع وسایل کمک توانبخشی بین مددجویان را بر اساس دستورالعمل سازمان، شدت و نوع معلولیت مددجویان اعلام و یادآور شد: استان کرمانشاه نزدیک به 32 هزار معلول دارد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه عنوان کرد: از تعداد معلولان استان 9 هزار نفر جسمی-حرکتی هستند که بسیاری از آنها خدمات توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی ، گفتار درمانی ، شنوایی سنجی، بینایی سنجی ، ارتوپدی را دریافت می کنند./ شبستان