نشستی با محوریت بررسی کارنامه شعری زنده‌یاد احمد عزیزی در نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود.

نشست بررسی کارنامه شعری زنده‌یاد احمد عزیزی و شادروان حمید سبزواری در نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود.

در این نشست که از سوی انتشارات سوره مهر برگزار می‌شود، مصطفی محدثی خراسانی سخنرانی خواهد کرد.

زنده‌یاد احمد عزیزی و حمید سبزواری از شاعران تاثیرگذار در حوزه شعر انقلاب‌اند که از آنها آثار متعددی به یادگار مانده است. عزیزی از پیشگامان مثنوی در سال‌های پس از انقلاب است. سبزواری نیز در حوزه سرود یکی از تاثبرگذاران است. از او با عنوان پدر شعر انقلاب یاد می‌کنند.