به گزارش تازه ها آنلاین، انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کرمانشاه به صورت هم زمان در 29 اردیبهشت ماه همراه با سراسر کشور برگزار می گردد و رقابت برای 11 کرسی شهر کرمانشاه از بین خیل عظیم ثبت نام کنندگان از مدت ها قبل آغاز و در نهایت در آن روز به سرانجام می رسد.

در این راستا بد نیست بدانیم که شهر کرمانشاه به دلیل نبود ساز و کار مناسب و عدم توجه به عملکرد منتخبین در ادوار گذشته، همواره یک سیکل باطل را طی کرده و با کم ترین تغییرات باز هم شاهد حضور چهره هایی ثابت در جمع منتخبین هستیم و انگار نه انگار که این مردم مشکلاتی داشته اند.

بدون شک وقتی همیشه یک تعداد معدود انتخاب می شوند این نتیجه گیری را می توان کرد که مردم از وضعیت موجود رضایت دارند و نباید تا این حد به عملکرد شورای شهر کرمانشاه ایراد گرفت چرا که انتخابات در ادوار گذشته نشان داده است که منتخبین در یک جمع معدود بوده و مردم هم با آرایی که در صندوق می ریزند دوباره همان افراد را انتخاب می کنند و این یعنی پس از این اعلام نارضایتی ممنوع!

اگر واقعا عملکرد برخی از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه زیر سوال است و مردم از آنها نارضایتی دارند، پس باید به دنبال تغییر بود اما اگر قرار بر این است تغییری وجود نداشته باشد، پس مردم حق ندارند بگویند که شورای شهر کرمانشاه ناکارآمد می باشد.

تا زمان انتخابات اگرچه فرصت چندانی باقی نمانده است ولی در همین زمان معدود هم می شود بر روی چهره های شاخص و کار آمد اجماع نمود و با انتخاب نیروهای توانمند و متخصص، شورایی را بنا نهاد که متفاوت بوده و به دنبال تغییر اساسی در شهر باشند .

جان کلام این که صندوق های اخذ رای در 29 اردیبهشت ماه نشان می دهد که تا چه اندازه مردم کرمانشاه خواستار تحول و تغییر هستند و اگر دوباره شاهد انتخاب اکثریت چهره های خاص در شورا باشیم پس لطفا دیگر دهن ها بسته و سکوت اختیار کنید چرا که خود خواسته را تدبیر نیست!