به گزارش تازه ها آنلاین، می گویند رعایت تقدم در امور رانندگی و احترام به قوانین نشانه شخصیت و نوع پرورش یک فرد در خانواده و جامعه ارتباط دارد و اگر کسی به این مورد توجه نمود می توان آن را جزء افراد با شخصیت و از جمله شهروندانی دانست که به حقوق مردم توجه داشته و برای دست یابی به خواسته های ناحق خود حاضر نیستند دست به هر عمل غیر اخلاقی و قانونی بزنند.

اما متاسفانه در کرمانشاه خیلی از رانندگان بدون توجه به این که تخلف در قوانین راهنمایی و رانندگی ممکن است خللی در روند مدیریت شهر بوجود بیاورد و حق شهروندی ضایع بشود، هر طور که دوست دارند رفتار می کنند و خیابانهای یکطرفه را با خیال راحت گاز می دهند و برخلاف قانون و در نقطه مقابل دیگران ورود پیدا میکنند!

اگر در عکس دقت کرده باشید کوچه ی دانشکده ی علوم اجتمایی واقع در 30متری دوم خیابان یک طرفه و عبور ممنوع است ولی راننده این پیکان بدون توجه به این موضوع برای خودش گازش را گرفته و در حال رسیدن به آن سمت خیابان است و به علت باریک بودن و از آن جایی که ماشین های روبرو حق تقدم دارند اگر براساس حقوق حود بخواهند به این خیابان از نقطه مقابل ورود کنند با یک راننده متخلف روبرو شده که معلوم هم نیست اگر  اعتراضی هم به آن داشته باشند در نهایت با چه واکنشی  از سوی راننده متخلف روبرو خواهند شد و اگر خدای ناکرده راننده متخلف عصبی مزاج هم باشد کار راننده قانونمدار در برابر این متخلف به کجا خواهد رسید، معلوم نیست!

اگرچه برخی رفتارها و بی توجهی به حقوق شهروندان از سوی متولیان امر است و آنها باید در امر فرهنگ سازی اقدامات لازم را انجام دهند  ولی باید بپذیریم بخش اعظمی از این گونه موارد متوجه خود مردم است که باید به آنها توجه نمایند و از درون خانواده ها به وجود بیاید.

 

عکس: هانیه بختیار