به گزارش تازه ها آنلاین ، بازهم بی تفاوتی نسبت به وجود زباله در سطح خیابان ها و کوچه های کرمانشاه که هم چنان مردم را آزار می دهد و  تلاشی هم برای رفع آن صورت نمی گیرد.

در عکس همان طور که مشاهده می کنید در مسیر دفتر نمایندگیه ولی فقیه در امور اهل سنت در گلستان  کلی آشغال تلنبار شده است که موجب ناراحتی هر رهگذری می شود که امیدواریم مسئولین فکری به حال این گونه نابسامانی ها داشته باشند .

کرمانشاه در مسیر عتبات عالیات و مهم ترین شهر غرب کشور می باشد ولی چه سود که بی تفاوت بودن مردم و مسئولین شرایط آن را به گونه ای رقم زده  که هر روز شاهد عقب گرد این شهر و استان مهم هستیم ومعلوم نیست تا به کی باید این وضعیت ادامه داشته باشد.

آقایان شورای شهر که نزدیک انتخابات می رسد و وعده هایشان گوش فلک را کر می کند کمی هم به فکر رفع مشکلات مردم باشند و نسبت به این گونه بی توجهی ها از سوی متولیان امر واکنش نشان دهند.

عکس: هانیه بختیار