به گزارش تازه ها آنلاین، اگر به بیمارستان طالقانی کرمانشاه تشریف برده باشید که حتمن این کار کرده اید، یا این که از آنجا رد شده باشید، شاهد یک پله مکانیزه عابر پیاده هستید که روبروی این بیمارستان نصب شده است تا همراهان بیمار و مردم بتوانند از آن طریق خود را به بیمارستان رسانده یا این که از بیمارستان با کم ترین خطری عرض جاده را طی کرده و به سلامت به آن دست خیابان بروند.

بیماران و یا سالخوردگان چون توان بالارفتن از پله ها را ندارند از طریق این پله مکانیزه و یا به قولی آسانسوری و بالا رو، به راحتی می توانند خود را به بالای پل رسانده و به آن سمت جاده حرکت کنند و از آن سمت هم به همین حالت پایین بیایندتا خطری متوجه آنها نباشد.

photo_2016-11-01_12-28-28

اما همین پل که اتفاقا در روبروی بیمارستان نصب شده، مدت هاست که خراب بوده و بیماران و یا همراهان و افراد سالخورده مجبورند با فشار و تحمل از آن بالا بروند و خود را به آن سمت خیابان برسانند و یکی از این حضرات مدیران شهر کرمانشاه هم به فکر این نیست که بابا این جا شهر است و مردمش هم حق دارند خوب زندگی کنند و اگر نجیب هستند و صدایشان در نمی آید دلیلی بر این نخواهد بود که شما هم خود را به خواب بزنید و بی توجه باشید.

لطفن تا قبل از این که صداها بلندتر شود در جهت رفع نقص این پله مکانیزه اقدام نماید تا هم خدمتی به شهروندان کرده باشید هم دعای بیماران و همراهان را پشت سر خود ببینید.