به گزارش تازه ها آنلاین، تبلیغ در بنگاه های اقتصادی و ارائه مناسب آن از سوی متولیان امر، مهم ترین راه جذب اعتماد عمومی است که باید با نکته بینی دقیق دنبال شود تا در رقابت با دیگر موسسات اقتصادی، از قافله عقب نمانند.

همان طور که در عکس می بینید، بانک سپه کرمانشاه دقیقا در جایی تبلیغ کرده است که ضد تبلیغ تر از آن وجود ندارد و معلوم نیست روابط عمومی آن در خواب است یا این که اصلا نیازی به اعتماد مردم نمی بیند و یا شاید هم تبلیغ در کرمانشاه این گونه جواب می دهد و ما خبر نداشته و اشتباه می کنیم.

مدیر روابط عمومی بانک سپه کرمانشاه؛ لطف کند برای مردم و افکار آنها ارزش قائل شود، حداقل به احترام سازمانی که در آن خدمت می کند این گونه موارد را رعایت کند و نگذارد اعتماد مردم به نخستین بانک ایرانی از بین برود.

photo_2016-10-31_12-11-38