افزایش تولید و اشتغال با باغداری نوین در کرمانشاه

افزایش تولید و اشتغال با باغداری نوین در کرمانشاه

به گزارش تازه ها آنلاین، باغداری به روش نوین « مالینگ » باعث اشتغال و تولید بیشتر می شود و مصرف آب کاهش می یابد.

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 720
  • 1396/03/04
دریافت