گزارش تصویری از یک معضل اجتماعی در کرمانشاه

عکس : اشکان رضایی