اختصاصی / گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه

عکس : هانیه بختیار