تبلیغات

کشتی گیر سرشناس سابق ایران اعدام شد

به گزارش تازه ها آنلاین، یکی از کشتی گیران سرشناس کشور در دهه گذشته که سالها به خاطر بزه صورت گرفته در زندان حبس یود، با حکم دستگاه قضا اعدام شد. این ...

ورزش